AKADEMIA RODZICA

akademia-rodzica-rgb

Akademia Rodzica to projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej, wspierający rodziców i opiekunów młodych piłkarzy w ich codziennym wychowawczym trudzie. Celem tej inicjatywy jest upowszechnienie dostępu bezpłatnych warsztatów, szkoleń oraz materiałów które wspomogą oddziaływania rodzica na dziecko którego pasją jest piłka nożna. Głównymi zadaniami Akademii Rodzica jest:

    • Stworzenie Biblioteki Rodzica – dostępnego on-line bezpłatnego serwisu, upowszechniający dostęp do materiałów związanych z treningiem piłki nożnej. z perspektywy widzenia Rodzica/Opiekuna.
    • Organizowanie bezpłatnych warsztatów i konferencji wspierających rodziców w ich codziennym trudzie (np. praktyczne warsztaty kulinarne).
    • Kreowanie płaszczyzny do wzajemnego zrozumienia celów, zadań i wartości treningu sportowego, pomiędzy dzieckiem, rodzicem a trenerem piłki nożnej.