Cele Akademii Rodzica

Celem Akademii Rodzica jest wsparcie rodziców w dwóch aspektach:

 • Wiedzy o uwarunkowaniach treningu sportowego:
  – czynniki środowiskowe wpływające na sukces sportowy dziecka,
  – geny a predykcja wyniku sportowego,
  – zagrożenia związane z sukcesem sportowym w młodym wieku.
 • Narzędzi i metod wspierania młodego sportowca:
  – planowanie i realizacja celów krótkoterminowych sportowych i edukacyjnych,
  – panowanie i realizacja długoterminowych celów sportowych i edukacyjnych,
  – przejście ze sportu amatorskiego do zawodowych klubów piłkarskich – szanse i zagrożenia.

rodzic