Czy rekreacyjne uprawianie piłki nożnej sprzyja zwiększeniu VO2max?

W krajach rozwijających się i rozwiniętych dużym problemem wśród społeczeństwa jest brak ruchu. Nowoczesny styl życia przyczynia się do epidemii różnych chorób cywilizacyjnych takich jak: nadciśnienie, nadwaga, hiperglikemia [1]. Z innej strony regularna aktywność zalecana jest w ramach profilaktyki i leczeniu wielu chorób [2]. Systematyczna aktywność może być również kluczowym czynnikiem prawidłowej inwolucji.  Proces starzenia się powoduje spadek maksymalnego poboru tlenu (VO2max) o 5-10 % na okres 10 lat [3]. Może to wpływać na osiągany przez jednostkę czas życia. Główne bariery stojące na drodze do regularnego  uczestnictwa w aktywności fizycznej to słaby dostęp do infrastruktury, koszty, brak czasu i motywacji [4].soccer-1439654
Duńscy naukowcy donoszą, że rekreacyjne uprawianie piłki nożnej sprzyja poprawie stanu zdrowia zarówno osób młodych jak i tych starszych. Potwierdzeniem tych słów, może być fakt, że Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA wprowadziła akcję społeczną pt. ,, Gra w piłkę nożną przez 45 minut dwa razy w tygodniu – najlepszą profilaktyką chorób niezakaźnych”. Związane jest to z charakterystyką piłki nożnej, jako dyscypliny sportu. W grze stosowana jest zróżnicowana pula wzorców ruchowych: sprinty, skoki, obroty, zwroty oraz wiele innych. Ten typ kompleksowej aktywności może mieć  pozytywny wpływ na przemianę materii, układ krążenia oraz składzie  ciała dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. W badniach [5] zaobserwowano, że nawet osoby starsze bez wcześniejszego doświadczenia mogą korzystać z dobrodziejstw gry w piłkę nożną. Rekreacyjne uprawianie piłki nożnej może być skuteczne w leczeniu nadciśnienia w przypadku mężczyzn w średnim wieku oraz w leczeniu raka prostaty w przypadku pacjentów poddawanych terapii anty-androgenów. Wysunięto zatem hipotezę, że różne formy aktywności podczas uprawiania rekreacyjnej piłki nożnej mogą zwiększać poziom VO2max.

running_jog_jogging

Aby potwierdzić to spostrzeżenie, spośród 501 publikacji na temat rekreacyjnej piłki nożnej oraz aktywności fizycznej wybrano 17, które odpowiadały wszystkim kryteriom badań. Sumarycznie w  uwzględnionych badaniach brało udział 380 osobników z czego 189 było kobietami, a 191 mężczyznami. Jedna z obserwacji trwała 52 tygodni. Treningi trwały od 40 do 60 minut. Sesje treningowe odbywały się 1-3 razy w tygodniu. Zarówno u kobiet jak i mężczyzn zaobserwowano znaczne podniesienie się wartości VO2max. Średnio o  3,51 ml/kg/min (10,3%) VO2max. Wyniki te są porównywalne, z rekreacyjnym uprawianiem biegów ciągłych, z tą przewagą, że po 8 tygodniach gra w piłkę nożną minimum 2 razy na tydzień, stymuluje intensywniej przyrost  VO2max.

ESS

Niezależnie od stanu zdrowia, płci rekreacyjna piłka nożna ma pozytywny wpływ na kondycję fizyczną. Można stwierdzić, że większe korzyści czerpać można z gry w piłkę nożną niż z rekreacyjnego treningu biegowego. Meta-analiza potwierdziła, że taki rodzaj aktywności wpływa nie tylko na zwiększony maksymalny pobór tlenu, ale również na  obniżenie nadciśnienia tętniczego,  zmniejszenie prawdopodobieństwa cukrzycy typu drugiego oraz w przypadku mężczyzn raka prostaty. Ponadto gra w piłkę nożną jest zjawiskiem społecznym, w której w jednym miejscu wspólny cel chcę osiągnąć 11 ludzi, a drugie 11 chcę im w tym przeszkodzić.

Dowiedz się więcej:

1. Schmidt J, Hansen P, Andersen T, et al. Cardiovascular adaptations to 4 and 12 months of football or strength training in 65-to 75-year-old untrained men. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(S1):86–97.

2. Andersen L, Randers M, Hansen P, et al. Structural and functional cardiac adaptations to 6 months of football training in untrained hypertensive men. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(S1):27–35.

3. Andersen T, Schmidt J, Thomassen M, et al. A preliminary study: Effects of football training on glucose control, body composition, and performance in men with type 2 diabetes. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(S1):43–56.

4. Allender S, Cowburn G, Foster C. Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. Health Educ Res. 2006;21(6):826–35.

5. Krustrup P, Aagaard P, Nybo L, et al. Recreational football as a health promoting activity: a topical review. Scand J Med Sci ASports. 2010;20(S1):1–13.

6. Zoran Milanović Is Recreational Soccer Effective for Improving VO2max? A Systematic Review and Meta- Analysis; 2015


 

Podyskutuj z autorem:

pawlak foto

 

 

 

 

 

 

 

Michał Pawlak
m.pawlak@polska-pilka-nozna.pl

Dyskusja: