Małe gry rozwijające kreatywność oraz inteligencję piłkarską

       Gry są najlepszą drogą do uczenia zawodników. Piłka nożna nie jest tylko składową techniki, taktyki, motoryki. Ponad połowa strat w profesjonalnej piłce nożnej odbywa się nie z powodu złego przygotowania technicznego lub motorycznego, lecz z powodu podejmowania złych decyzji. Trener, który uczy swojego zawodnika techniki za pomocą form ścisłych, wyizolowanych, często powtarzanych zaniedbuje jego świadomość i intelekt piłkarski. Dobry trener powinien stymulować zawodników grami, zamiast instruować ćwiczeniami. Piłkarze najlepiej uczą się czytać sytuację meczowe w momencie kiedy mają możliwość rozwiązywania problemów, które występują realnie w grze. Małe gry są jednym z najlepszych form rozwijania zawodników. Każda forma gier zwiera w sobie wszystkie części, które powinny zawierać się w środkach treningowych nauczających oraz doskonalących. Są to części: poznawcze, wykonawcze, motoryczne oraz decyzyjne. Każdy piłkarz jest często w posiadaniu piłki, często staje przed możliwością podejmowania decyzji. Małe gry stymulują nie tylko techniczne aspekty gry, ale pozwalają rozwijać takie elementy jak inteligencja piłkarska, percepcja, analiza sytuacji meczowych, decyzyjność, spontaniczność oraz kreatywność.

Odnosząc się do gier rozwijających kreatywność oraz inteligencję piłkarską trzeba pamiętać o kilku zasadach:

 • gra musi być trudna, ale wykonalna dla zawodników;
 • w każdej grze zawodnik powinien mieć możliwość do wielu wyborów, nie można ograniczyć mu decyzji do jednego wyboru;
 • zawodnik powinien mieć możliwość do podejmowania swobodnych wyborów, wiąże się to z tym, że zawodnik sam decyduje o tym, czy podejmuje trudną decyzję
  o większym stopniu ryzyka, czy łatwą, o mniejszym stopniu ryzyka;
 • kreatywne i trudne decyzje powinny być dodatkowo, pozytywnie wzmacniane przez trenera, aby zawodnik w przyszłości nie bał się decydować na takie rozwiązania;
 • gra powinna być progresywnie utrudniana, po wcześniejszym opanowaniu przez zawodników wiedzy oraz umiejętności z jej bardziej prostych modyfikacji;
 • w małej grze powinny występować sytuacje, które mają miejsce w grze właściwej;

Przykłady małych gier rozwijających kreatywność oraz inteligencję piłkarską dla kategorii wiekowej U10 – U12

1. Gra (3vs3 z krzyżującymi się bramkami)

Organizacja: 2 drużyny 3 osobowe. Boisko 20x20m. Każda bramka o szerokości 10m.

Przebieg: Jedna drużyna jednocześnie broni i atakuje na dwie bramki. Jeżeli piłka przekroczy jedną z czterech linii bocznych, wznawiamy grę nogą. Zawodnik, aby zdobyć bramkę musi przeprowadzić piłkę przez jedną z dwóch atakowanych przez niego bramek. Zawodnicy nie są przypisani do pozycji.

Założenia treningu:

W ataku zawodnicy uczą się:

 • czytania gry, rozpoznawania ciągle zmieniających się okoliczności w grze;
 • rozpoznawania i tworzenia sytuacji 2vs1, unikając gry 1vs1, kiedy to możliwe;
 • nagłej zmiany kierunku i szybkości prowadzenia piłki;
 • gry bez piłki (tworzenie ustawienia ,,w trójkącie’’ oraz tworzenie linii podania);
 • dryblingu w różnej konfiguracji układu sił;

W obronie zawodnicy uczą się:

 • opóźniania ataku na piłkę, by zyskać na czasie dla partnera, by dołączył do gry, kiedy jest w mniejszości;
 • kierowanie przeciwnika w pożądanym kierunku;
 • naciskania zawodnika z piłką, by popełniał błędy;
 • przekazywania krycia oraz asekuracji;

Grafika:

Gra 3vs3 - na cztery bramki

 2. Gra (3vs3 na 2 bramki ustawione naprzeciw siebie, po przekątnej)

Organizacja: 2 drużyny 3 osobowe. Boisko 20x25m.

Przebieg: Każda drużyna atakuje dwie bramki, ustawione naprzeciw siebie, po przekątnej
i broni dwóch pozostałych. Bramkę można zdobyć strzałem w wyznaczonej strefie lub przeprowadzając piłkę przez jedną z dwóch linii bramkowych

Założenia treningu:

W ataku zawodnicy uczą się:

 • czytania gry, rozpoznawania ciągle zmieniających się okoliczności w grze;
 • rozpoznawania i tworzenia sytuacji 2vs1, unikając gry 1vs1, kiedy to możliwe;
 • tworzenie przewagi liczebnej;
 • nagłej zmiany kierunku i szybkości prowadzenia piłki;
 • gry bez piłki (tworzenie ustawienia ,,w trójkącie’’ oraz tworzenie linii podania);
 • dryblingu w różnej konfiguracji układu sił;

W obronie zawodnicy uczą się:

 • opóźniania ataku na piłkę, by zyskać na czasie dla partnera, by dołączył do gry, kiedy jest w mniejszości;
 • kierowanie przeciwnika w pożądanym kierunku;
 • naciskania zawodnika z piłką, by popełniał błędy;
 • przekazywania krycia oraz asekuracji;

Grafika:

Gra na 4 bramki ustawione na skos

3. Gra 3vs3 z podaniami przez dowolną bramkę

Organizacja: 2 drużyny 3 osobowe, boisko 20x25m, bramki o szerokości 2m
w odległości około 5m od linii bocznych i końcowych

Przebieg: Zawodnicy starają się wykonać podanie przez dowolną z czterech bramek do kolegi ze swojej drużyny. Za każde prawidłowe podanie przyjęte za bramką, ale w polu gry drużyna dostaje 1 punkt. Podania dwa razy z rzędu przez tą samą bramkę są niedozwolone.

Założenia treningu:

 • koncentracja, widzenie peryferyjne, częste podejmowanie decyzji
 • rozwijanie gry bez piłki i współpraca z kolegami z drużyny, zgodnie z ich zachowaniem
 • szybkie zmiany kierunku biegu, by zyskać czas i przestrzeń na następny ruch
 • wbieganie w przestrzeń za obrońcami i szukanie słabiej bronionej bramki
 • dyscyplina w kryciu przeciwników
 • doskonalenie gry po ,,trójkącie’’
 • częsta zmiana faz gry, zawodnicy poznają wagę przejmowanie podań i szybkich ataków

Grafika:

 Gra 3vs3 na cztery bramki podanie

4. Gra na 6 bramek

Organizacja: 2 drużyny 4 osobowe + bramkarze, boisko 30x25m

Przebieg: Zadaniem każdej z drużyn jest zdobyć bramkę, bramka duża zaliczona jest za 2 punkty, natomiast małe bramki zaliczane są za 1 punkt.

Założenia treningu:

W ataku zawodnicy uczą się:

 • czytania gry, rozpoznawania ciągle zmieniających się okoliczności w grze;
 • rozpoznawania i tworzenia sytuacji 2vs1, unikając gry 1vs1, kiedy to możliwe;
 • dryblingu w różnej konfiguracji układu sił;
 • tworzenie przewagi liczebnej;
 • podejmowania szybkich i odważnych decyzji;

W obronie zawodnicy uczą się:

 • kierowanie przeciwnika w pożądanym kierunku;
 • naciskania zawodnika z piłką, by popełniał błędy;
 • przekazywania krycia oraz asekuracji;

Grafika:

 6 bramek

 5. Gra 3vs3 z jednym aktywnym obrońcą

Organizacja: 2 drużyny po 3 zawodników, boisko 15x20m, dwie bramki o szerokości 15m ustawione na dwóch końcach pola gry.

Przebieg: Trzech napastników rozpoczyna grę na środku pola i stara się zdobyć punkt przeprowadzając piłkę przez dowolną linię bramkową. Każda z bramek jest broniona przez jednego z obrońców, który musi pozostać na linii bramkowej. Trzeci z obrońców stara się przeszkodzić w zdobyciu punktów grając w polu gry. Akcja kończy się gdy:

-zdobyty zostanie punkt, przeprowadzając piłkę przez linię bramkową,

– kiedy piłka wyjdzie za pole gry,

– kiedy jeden z obrońców przejmie piłkę i wymieni ją z jednym z pozostałych dwóch obrońców.

Założenia treningu:

W ataku zawodnicy uczą się:

 • unikania zagrywania piłki w zasięgu przeciwnika,
 • podawania piłki w odpowiednim czasie, nie za wcześnie, nie za późno,
 • doskonalenia gry ,,po trójkącie’’ oraz tworzenia linii podania,
 • szybkiego przejścia z ataku do obrony,

W obronie zawodnicy uczą się:

 • przewidywania zagrać przeciwnika,
 • asekuracji środkowego obrońcy, gdy broni którejś z bramek,
 • grania w sposób kreatywny i odważny po przejęciu piłki,
 • szybkiego przejścia z obrony do ataku.

Grafika:

gra z aktywnym

6. Gra 3vs1 z utrzymaniem się przy piłce

Organizacja: 2 drużyny po 3 zawodników, boisko 15x15m.

Przebieg: Gra na utrzymanie 3vs1 do momentu odbioru piłki przez obrońcę. Po odbiorze obrońca ma za zadanie przenieść grę do drugiej strefy i tam utrzymywać się przy piłce w układzie sił 3vs1.

Założenia treningu:

W ataku zawodnicy uczą się:

 • rozpoznawania i tworzenia sytuacji 2vs1, unikając gry 1vs1, kiedy to możliwe;
 • tworzenie przewagi liczebnej;
 • nagłej zmiany kierunku i szybkości prowadzenia piłki;
 • gry bez piłki (tworzenie ustawienia ,,w trójkącie’’ oraz tworzenie linii podania);
 • dryblingu w różnej konfiguracji układu sił;

W obronie zawodnicy uczą się:

 • kierowania przeciwnika w pożądanym kierunku;
 • naciskania zawodnika z piłką, by popełniał błędy;

Grafika:

gra31

Źródło:

 1. Wein Horst – Small Sided Games to Develop Soccer Intelligence, Institute for Youth Soccer, 2004.
 2. Wein H. , Schreiner P. – Developing Game Intelligence in Soccer 3 – 2013
 3. Grycman P., Szyngiera W. – Gry rozwijające inteligencję w piłce nożnej

Dyskusja: