Misja Fundacji

Celem Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej jest upowszechnienie dostępu do bezpłatnej i profesjonalnej edukacji piłkarskiej dzieci i młodzieży oraz trenerów piłki nożnej.

Swoje działania Fundacja kieruje głównie do:

  • dzieci i młodzieży zainteresowanej aktywnością ruchową ukierunkowaną na grę w piłkę nożną,
  • trenerów piłki nożnej pragnących podnosić swoje kompetencje trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć piłkarskich z dziećmi i młodzieżą,
  • rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży, która wykazuje zainteresowanie aktywnością ruchową ukierunkowaną na piłkę nożną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez trzy główne projekty:

akademia-szansa-rgb

Jest to inicjatywa, której głównym zadaniem jest kreacja środowiska do profesjonalnej edukacji młodych pasjonatów piłki nożnej, wbrew ograniczeniom finansowym, infrastrukturalnym i społecznym. Uczestnictwo w Akademii nie jest obarczone kosztami finansowymi. Bycie członkiem Akademii Piłkarskiej „Szansa” wymaga płatności w innych walutach – sercu, pasji i zaangażowaniu.

akademia-trenera-rgb

Poświęcenie dla pasji przez trenerów piłki młodzieżowej w naszym kraju jest fantastyczne! Wielu z nas, pracując za darmo bądź w bardzo trudnych warunkach finansowych, wydaje wielokrotność swoich trenerskich poborów na szkolenia, kursy i staże. Celem Akademii Trenera jest odciążenie z części kosztów osób związanych z młodzieżową piłką nożną poprzez umożliwienie bezpłatnej edukacji w różnych formach: warsztatów, szkoleń czy bezpłatnych staży trenerskich.

akademia-rodzica-rgb

Tylko odpowiednia współpraca i komunikacja na linii zawodnik – trener – rodzic pozwoli ukształtować młodego człowieka tak, aby czerpał radość z gry w piłkę nożną. Budowanie pewności siebie poprzez współpracę z innymi nie jest łatwe w świecie, który goni za wynikiem mierzonym na różny sposób. Akademia Rodzica jest projektem, który ma za zadanie wesprzeć opiekunów młodych adeptów piłki nożnej w ich codziennym trudzie poprzez organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń oraz praktycznych poradników.