Półkolonia sportowa dla dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-finansowym

Szanowni Państwo

Dzięki współpracy z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice organizujemy w dniach 27 – 31 sierpnia półkolonie sportową dla dzieci z rodzin o niskim statsuie społecznym, dla których finanse są przeszkodą w organizacji letniego wypoczynku dla ich dzieci. Przewidujemy udział 10 chłopców i 10 dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat (2013-2010).

Miejscem półkolonii będzie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Bar pod Dębami) i teren Stadionu Olimpijskiego (kryta pływalnia, boiska piłkarskie)

Jak zrekrutować dziecko na półkolonie:
1. Wysłać na email fundacja@polska-pilka-nozna.pl do 22.08.2018 roku, godz. 23:59  fundacja@polska-pilka-nozna.pl chęć zgłoszenia dziecka na półkolonie. Zgłoszenie musi zawierać:
– imię i nazwisko dziecka
–  miejsce zamieszkania będące w obrębie RO Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
–  datę urodzenia
–  opis sytuacji materialnej (najlepiej z zaświadczeniami w formie skanów dokumentującymi trudną sytuacje rodzinną) np. informacja z Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, opinia Rady Osiedla i inne)
– dane osobowe opiekunów prawnych wraz z numerem telefonu i adresem email

2. Lista przyjętych zostanie opublikowana 23.08.2018 roku na stronie Fundacji (www.polska-pilka-nozna.pl)

3. W przypadku braku zgłoszeń od dzieci spełniających kryteria materialno-społeczne, listę uzupełnimy pozostałymi chętnymi w naborze uzupełniającym.

4. Ostateczna lista przyjętych na półkolonie ogłoszona będzie 25.08.2018 roku o godz. 18:00.

Bardzo prosimy o upowszechnienie informacji, tak by dotrzeć do najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Rady Osiedla

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej

Krystian Rubajczyk
Michał Pawlak

 

Dyskusja: